Att placera ett torn rätt kräver förberedelser, du bör vara väl bekant hur olika vilt rör sig i det tänkta området både under betessök och vid jakt. Normalt försöker man placera tornet med skydd i ryggen, vanligtvis skog, för att få bort silhuetten. Vid öppen placering kan ett litet kamouflagenät i bakkant göra underverk. Tänk på att många vilt gärna rör sig betydligt snabbare över öppnare områden, så även om lång och fri sikt lockar kan det löna sig att dra in placeringen en bit i skogen där tempot oftast är lugnare. Samma gäller ofta vid väg, viltet stannar före vägen för att upptäcka ev faror, tar sedan ett snabbt språng över vägen och då går det fort. Sedan går det långsammare en liten bit in i skogen.

Med ett jakttorn får du bättre överblick över ditt pass då du ser över buskar och stenar inom skjutområdet. Passröjningen är dock lika viktig och kom ihåg att det inte behövs speciellt grova kvistar eller grässtrån för att få en snabb gevärskula att splittras eller ändra riktning. Röj fria skjutgator men öppna inte för stora områden, spara stråk mellan skjutgatorna av sly, träd eller vegetation så att viltet uppfattar det som en trygg passage.

Ställ inte tornet mitt på viltväxeln utan försök placera det en bit på sidan för att få rena sidoskott under lugnare förhållanden.

Tänk också på hur du ska ta dig ut till tornet, märk ut den bästa vägen där du syns och hörs minst. Snitsla och gör det så att du kan gå ut även när det är mörkt, eller så tydligt att även en kamrat som aldrig varit där tidigare hittar utan problem. Det är en stor säkerhetsrisk att ha jägare irrande i skogen.

Från jakttornet får du även bättre kulfång eftersom du står högre. Glöm inte att kompensera för höjden vid korta håll.

Hundförare och jaktkamrater vet var du finns om du har ett torn, en säkerhets- och trivselhöjande effekt.

När du sitter en bit upp i ett torn lämnar du inte samma vittring som viltet kan uppfatta om du sitter på backen.  Dessutom har inte viltet samma uppmärksamhet på vad som rör sig en bit upp från marken.

Våra jakttorn ger dig ett bra skjutstöd men överskatta inte din förmåga att skjuta på långa håll. Första skottet ska vara dödande och vi ska så långt det går undvika dåliga skott med onödigt lidande för viltet.

Det tryckimpregnerade virket ska säkerställa att tornet håller i många år men varje år bör du kontrollera tornet, känna på skruvar, kontrollera stege och golv så att inga oförutsedda skador skett.

Spika eller skruva inte i levande träd om du skulle behöva extra fästpunkter. Se till att underlaget är hårt under stolpreglarna, annars bör du lägga en flat sten eller liknande för erhålla bästa stabilitet.

Sitta eller stå i tornet? – olika skolor säger olika saker. Våra torn har en sittbräda som du antingen ställer undan eller skjuter framåt/bakåt så du kan välja, allt efter tid, jakttyp och bytesdjur. Har ni en stötjakt på vildsvin är det lämpligast att ställa undan sittbrädan, medan en tryckjakt på kron kan ta tid och du ska vara utvilad i ben och kropp när skottchansen dyker upp och då vill man inte ha några darrande ben eller visa yviga gester för det skarpa kronhjortsögat.

Har ni förbjudna skjutvinklar från tornet bör ni dels ha en fast skylt i jakttornet som visar dessa vinklar. Du får med ett kort till varje torn du köper från oss. Efter att ha sett mycket erfarna jägare drabbas av tunnelseende efter första avlossade skottet kan det hjälpa till att även märka upp träd eller större stenar eller liknande med kraftiga röda band/snitslar.

En varningsskylt på jakttornet fritar dig inte från ansvar men kanske får det någon att avstå från att gå upp. När du köper ett jakttorn från oss ingår alltid en skylt. Har du marker där en mindre jaktpositiv allmänhet rör sig minskar sabotagerisken om du sätter upp en fågelholk på tornet.